Početna2022-08-30T06:16:08+00:00

Dobro došli u

Baletska Škola Raičević

Osnovna baletska škola “Raičević” postoji u Subotici od 1990. godine i jedna je od četiri škole registrovane od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Radimo po nastavnom planu i programu svetski priznate ruske škole “Agripina Vaganova”.

Škola sistematski i organizovano uvodi učenike u kulturni život društvene sredine. Organizujemo saradnju sa institucijama kroz javne nastupe i koncerte, učestvujemo u kulturnim manifestacijama, na festivalima i Republičkim takmičenjima. Takođe, sarađujemo sa baletskim školama u zemlji i inostranstvu, te su učenici škole u prilici da rade i sa drugim pedagozima, kao i da putem razmena i poseta učenika, upoznaju svoje vršnjakei razmenjuju iskustva.

Učenici škole imaju priliku da rade i uče od stručnog kadra koji decu profesionalno priprema za dalje školovanje. Cilj nastave osnovnog baletskog obrazovanja je svestrano upoznavanje učenika sa umetničkom igrom, negovanje estetske culture, usmeravanje ka kreativnosti, amatersko I profesionalno bavljenje igrom praćeno stučnim kadrom.

Osnovna baletska škola Raičević, je jedina akreditovana baletska škola u Subotici od strane Ministarstva prosvete Srbije.
Akreditacija (dokument)

Direktor škole

Natalija Raičević

profesorica klasičnog baleta

Nastavnici

Stručni saradnici škole

dr Jasmina  Knežević – Psiholog

Doktor spec. ortopedije Miroslav Knežević – Ortoped

Klara Vlašić – Radni terapeut

Naši programi

Pokrivaju detaljno više oblasti

Klasičan balet

Cilj klasičnog baleta je usvajanje tehnike klasičnog baleta i formiranje baletskog stava.

Savremena igra

Cilj nastave savremene igre je da kod učenika razvije svest o sopstvenom telu i uvede ga u osnove tehnike savremene igre.

Narodna igra

Kroz predmet Narodna igra učenici se upoznaju sa tradicionalnim igrama i muzikom ovih podneblja.

Istorijsko balske igre

Kroz predmet istorijsko balske igre učenici se upoznaju sa dvorskim igrama iz perioda od 16. Do 19. veka.

Solfeđo

Kroz nastavu solfeđau čenici treba da se muzički opismene i savladaju osnovne teoretske elemente u muzici.

Primenjena gimnastika

Cilj predmeta primenjena gimnastika je izvršiti kompleksan uticaj na biološko zdravstveni potencijalučenika i doprineti realizaciji programa klasičnog baleta i savremene igre.

Predškolski uzrast ( deca od 3 do 9 godina )

Nastava u predškolskom uzrastu podeljena je po grupama:

  • Bebe balerine ( 3 godine )
  • Baketski vrtić ( 4 godine)
  • Baletsko zabavište ( 5 godina)
  • Predškolski balet ( 6 godina)
  • Pripremni razred I ( 7 godina)
  • Pripremni razred II ( 8 godina)
  • Pripremni razred III ( 9 godina)

U pripremnim razredima postavljaju se temelji izvođačkoj preciznosti, vaspitava se disciplina, pažnja, izrađuje se koordinacija pokreta. Učenici se pripremaju za umetničku igru.Razvija se tancovalnost, osećaj za ritam i  ljubav za ples.

Osnovni ciljevi nastave predškolskog uzrasta

Pravilno razvijanje baletskog stava i osnovnih baletskih pozicija, Psihofizička priprema za osnovnu baletsku školu, Savladati osnovne elemete klasičnog baleta propisane planom I programom za predškolske uzrasne grupe, Razvijati sposobnost slušanja i praćenja muzike pokretom, Razvijati individualnost kroz improvizacije na zadatu muziku, Vežbati koordinaciju pokreta I razvijati motoričke sposobnosti, Ovladavati prostorom preko kruga, dijagonale, pravilnih I nepravilnih linija, Negovati urednost, higijenu I odnos prema baletskom kostimu I opremi

*

Radno vreme škole

PONEDELJAK

16:30 – 20:30

UTORAK

16:30 – 20:30

SREDA

16:30 – 20:30

ČETVRTAK

16:30 – 20:30

PETAK

16:30 – 20:30

SUBOTA

NE RADIMO

NEDELJA

NE RADIMO

Zainteresovani ste da upišete vaše dete?

Zakažite sastanak za upis u školu

*

Gde se nalazimo

Adresa Subotica

Jovana Mikića 28
24000 Subotica

Pogledaj na mapi

Pozovite nas za više

informacija na:

024/ 546-892

065/ 9-546-892

Pratite nas i na: